Tokyo卍Revengers

Tokyo卍Revengers Chap 258

Tokyo Manji Revengers Tokyo Revengers Toukyou Revengers 東京卍リベンジャーズ

Wakui Ken
đang cập nhật
3,372,763
Takemichi, thanh niên thất nghiệp còn trinh, được biết rằng người con gái đầu tiên và cũng là duy nhất cho đến bây giờ mà anh hẹn hò từ trung học đã chết. Sau một vụ tai nạn, anh ta thấy mình được quay về những ngày cấp hai. Anh ta thề sẽ thay đổi tương lai và giữ lấy người con gái ấy, để làm việc đó, anh ta quyết định sẽ vươn lên làm trùm băng đảng khét tiếng nhất ở vùng Kantou. Live-Action Movie công chiếu ngày 09/10/2020. Anime lên sóng năm 2021!!

Chapter 258
Tokyo卍Revengers chap 258 hinh 1Tokyo卍Revengers chap 258 hinh 2Tokyo卍Revengers chap 258 hinh 3Tokyo卍Revengers chap 258 hinh 4Tokyo卍Revengers chap 258 hinh 5Tokyo卍Revengers chap 258 hinh 6Tokyo卍Revengers chap 258 hinh 7Tokyo卍Revengers chap 258 hinh 8Tokyo卍Revengers chap 258 hinh 9Tokyo卍Revengers chap 258 hinh 10Tokyo卍Revengers chap 258 hinh 11Tokyo卍Revengers chap 258 hinh 12Tokyo卍Revengers chap 258 hinh 13Tokyo卍Revengers chap 258 hinh 14Tokyo卍Revengers chap 258 hinh 15Tokyo卍Revengers chap 258 hinh 16Tokyo卍Revengers chap 258 hinh 17Tokyo卍Revengers chap 258 hinh 18Tokyo卍Revengers chap 258 hinh 19Tokyo卍Revengers chap 258 hinh 20Tokyo卍Revengers chap 258 hinh 21Tokyo卍Revengers chap 258 hinh 22Tokyo卍Revengers chap 258 hinh 23Tokyo卍Revengers chap 258 hinh 24Tokyo卍Revengers chap 258 hinh 25Tokyo卍Revengers chap 258 hinh 26Tokyo卍Revengers chap 258 hinh 27Tokyo卍Revengers chap 258 hinh 28Tokyo卍Revengers chap 258 hinh 29
Chapter 258
Chap mới nhất