Otogi Bukkoro Shiamu

Otogi Bukkoro Shiamu Chap 25

Tale of destruction

Đang cập nhật...
đang cập nhật
8,132
Không dành cho thanh niên nghiêm túc. Một bộ manga được chuyển thể từ các câu chuyện cổ tích bạn hay nghe bà kể hồi tấm bé, nhưng được pha thêm sự "sáng tạo" hơn cả series "Cổ tích cho người hôi nách" của chú Monsieur Tuna, yếu tố máu me ngang ngửa Chainsaw Man, lối đánh 1vs1 như Record of Ragnarok, gái ngol nữa. Đánh? Đúng vậy, 32 nhân vật trong truyện cổ tích sẽ được thả vào một đấu trường với một diện mạo hoàn toàn mới, tham gia một cuộc chiến sinh tử để dành giải thưởng đặc biệt: “Hồi sinh m...

Chapter 25
Otogi Bukkoro Shiamu chap 25 hinh 1Otogi Bukkoro Shiamu chap 25 hinh 2Otogi Bukkoro Shiamu chap 25 hinh 3Otogi Bukkoro Shiamu chap 25 hinh 4Otogi Bukkoro Shiamu chap 25 hinh 5Otogi Bukkoro Shiamu chap 25 hinh 6Otogi Bukkoro Shiamu chap 25 hinh 7Otogi Bukkoro Shiamu chap 25 hinh 8Otogi Bukkoro Shiamu chap 25 hinh 9Otogi Bukkoro Shiamu chap 25 hinh 10Otogi Bukkoro Shiamu chap 25 hinh 11Otogi Bukkoro Shiamu chap 25 hinh 12Otogi Bukkoro Shiamu chap 25 hinh 13Otogi Bukkoro Shiamu chap 25 hinh 14Otogi Bukkoro Shiamu chap 25 hinh 15Otogi Bukkoro Shiamu chap 25 hinh 16Otogi Bukkoro Shiamu chap 25 hinh 17Otogi Bukkoro Shiamu chap 25 hinh 18Otogi Bukkoro Shiamu chap 25 hinh 19Otogi Bukkoro Shiamu chap 25 hinh 20Otogi Bukkoro Shiamu chap 25 hinh 21Otogi Bukkoro Shiamu chap 25 hinh 22Otogi Bukkoro Shiamu chap 25 hinh 23Otogi Bukkoro Shiamu chap 25 hinh 24Otogi Bukkoro Shiamu chap 25 hinh 25Otogi Bukkoro Shiamu chap 25 hinh 26Otogi Bukkoro Shiamu chap 25 hinh 27Otogi Bukkoro Shiamu chap 25 hinh 28
Chapter 25
Chap mới nhất