Long Vương Truyền Thuyết

Long Vương Truyền Thuyết Chap 297

Long Vương Truyền Thuyết

Đường Gia Tam Thiếu
đang cập nhật
192,461
Theo Hồn Đạo khoa học kỹ thuật tiến bộ, con người trên Đấu La Đại Lục chinh phục hải dương, lại phát hiện hai mảnh Đại Lục. Hồn Thú cũng bị nhân loại Hồn Sư săn giết vô độ mà đi đến bờ vực diệt vong, ngủ say vô số năm Hồn Thú Chi Vương tại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm cuối cùng Tịnh thổ thức tỉnh, nó muốn dẫn dẫn còn sống tộc nhân, hướng nhân loại báo thù! Đường Vũ Lân lập chí muốn trở thành một vị Hồn Sư cường đại, mà khi Võ Hồn thức tỉnh lúc, thức tỉnh, lại là. . . Có một không hai chi tài, Long Vươ...

Chapter 297
Long Vương Truyền Thuyết chap 297 hinh 1Long Vương Truyền Thuyết chap 297 hinh 2Long Vương Truyền Thuyết chap 297 hinh 3Long Vương Truyền Thuyết chap 297 hinh 4Long Vương Truyền Thuyết chap 297 hinh 5Long Vương Truyền Thuyết chap 297 hinh 6Long Vương Truyền Thuyết chap 297 hinh 7Long Vương Truyền Thuyết chap 297 hinh 8Long Vương Truyền Thuyết chap 297 hinh 9Long Vương Truyền Thuyết chap 297 hinh 10Long Vương Truyền Thuyết chap 297 hinh 11Long Vương Truyền Thuyết chap 297 hinh 12Long Vương Truyền Thuyết chap 297 hinh 13Long Vương Truyền Thuyết chap 297 hinh 14Long Vương Truyền Thuyết chap 297 hinh 15Long Vương Truyền Thuyết chap 297 hinh 16
Chapter 297
Chap mới nhất