Boruto

Boruto Chap 71

Uzumaki Boruto

Masashi Kishimoto
đang cập nhật
828,166
Thằng nhóc Boruto - con của ngài Đệ Thất luôn muốn chống đối người cha của mình - Naruto lên đã làm mọi cách để gây sự chú ý đến ông già của nó. Câu chuyện li kì hấp dẫn sẽ diễn ra và đầy bất ngờ trong các chương tiếp theo.

Chapter 71
Boruto chap 71 hinh 1Boruto chap 71 hinh 2Boruto chap 71 hinh 3Boruto chap 71 hinh 4Boruto chap 71 hinh 5Boruto chap 71 hinh 6Boruto chap 71 hinh 7Boruto chap 71 hinh 8Boruto chap 71 hinh 9Boruto chap 71 hinh 10Boruto chap 71 hinh 11Boruto chap 71 hinh 12Boruto chap 71 hinh 13Boruto chap 71 hinh 14Boruto chap 71 hinh 15Boruto chap 71 hinh 16Boruto chap 71 hinh 17Boruto chap 71 hinh 18Boruto chap 71 hinh 19Boruto chap 71 hinh 20Boruto chap 71 hinh 21Boruto chap 71 hinh 22Boruto chap 71 hinh 23Boruto chap 71 hinh 24Boruto chap 71 hinh 25Boruto chap 71 hinh 26Boruto chap 71 hinh 27Boruto chap 71 hinh 28Boruto chap 71 hinh 29Boruto chap 71 hinh 30Boruto chap 71 hinh 31Boruto chap 71 hinh 32Boruto chap 71 hinh 33Boruto chap 71 hinh 34Boruto chap 71 hinh 35Boruto chap 71 hinh 36Boruto chap 71 hinh 37Boruto chap 71 hinh 38Boruto chap 71 hinh 39Boruto chap 71 hinh 40Boruto chap 71 hinh 41Boruto chap 71 hinh 42
Chapter 71
Chap mới nhất